Община Силистра

kontakti
Община Силистра , ул. " Симеон Велики" 33
телефон : 086/ 816 333
факс : 086/ 823 343
e-mail : mayor@silistra.bg
kontakti
Връзки с обществеността и медиите
телефон : 086/ 816 250
e-mail : press@silistra.bg